Tjänster

Analys

Att välja e-handelsplattform är ett stort och viktig val som delvis avgör företagets fortsatta framgång. Vi hjälper dig analysera och reda ut alternativen för att hitta rätt

Analys

Den viktigaste fasen

Analysfasen utgör kanske den mest kritiska delen av ett digitalt projekt, och de beslut som fattas här kommer att prägla verksamheten under lång tid framöver. Ett välgrundat val möjliggör tillväxt och utveckling för företaget, medan felaktiga beslut kan resultera i höga kostnader och bristande konkurrenskraft. För e-handelslösningar är skillnaderna mellan olika plattformar betydande. Under livscykeln kan två jämförbara lösningar skilja sig med upp till tio gånger i kostnad beroende på vilken plattform de utvecklas kring.

New Amsterdams erfarenhet

I situationer där lösningsarkitekturen är felaktig krävs ofta många integrationer mellan redundanta system. Det finns exempel på företag som har kundinformation utspridd i ett tiotal olika system istället för att konsolidera detta till ett enda system. Detta blir inte bara kostsamt utan resulterar även i en långsam förändringstakt och hög risk vid genomförandet av förändringar. Med expertis inom och erfarenhet av över 15 olika ledande plattformar kan New Amsterdam hjälpa dig med den initiala analysen. Vi garanterar att detta arbete kommer att vara er bästa investering och har potential att spara er många miljoner kronor i framtida kostnader.

Valet av plattform kan innebära en enorm kostnadsskillnad över livscykeln för två jämförbara lösningar.

För globala företag blir kostnadsbesparingarna ännu mer betydande när lösningen involverar många olika butiker eller varumärken, särskilt över flera länder. New Amsterdam är specialister på det vi kallar "global core"-lösningar, vilket innebär att man använder en bas med all gemensam funktionalitet och endast hanterar de lokala skillnaderna. Genom vårt arbete har vi lyckats reducera IT-organisationen med över 50% för flera större bolag. En sådan lösning medför dessutom fördelar som förenklad testning, snabbare lansering till flera länder samt mindre intern kommunikation och koordinering.

Tjänster inom Analys

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO