Tjänster

Produktinformation

Varje produkt inom en butik innehåller omfattande data, inklusive mått, färger, form och material. Denna information är avgörande för att skapa tydliga och detaljerade produktbeskrivningar, vilket underlättar då kunderna ska fatta informerade köpbeslut.

Produktinformation

Hantera produktinformation

Många e-handelsplattformar, inklusive Magento, innehåller inbyggd funktionalitet för hantering av produktinformation, PIM. Denna funktionalitet är tillräcklig för de flesta företag. Dock kan vissa e-handlare, särskilt de med omfattande produktportföljer, dra nytta av ett dedikerat PIM-system för att göra hanteringen mer effektiv.

PIM-system används för att organisera och hantera omfattande produktinformation, inklusive bilder, beskrivningar, priser och tillgänglighet. Dessutom möjliggör PIM-system automatisering av flera processer relaterade till produktinformation, såsom uppdatering av priser och skapande av kataloger, kategoriträd och annonser.

Datamodellering

För att sälja produkter eller tjänster krävs det en beskrivning och presentation av produktkatalogen, vanligtvis i en webbutik eller andra distributionskanaler. Varje produkt innehåller betydande mängder information och beskrivningar som måste vara tillgängliga.

För att hantera detta bygger vi datamodeller som lagrar och organiserar all produktrelaterad information. Dessa modeller struktureras utifrån produkternas olika attribut och grupperingar. Väldefinierade datamodellering möjliggör en effektiv hantering och presentation av produkterna, vilket är avgörande för en framgångsrik e-handelsupplevelse.

Hur vi arbetar

Vi stöttar våra kunder i hanteringen av deras data genom att skapa datamodeller med relevanta attribut på rätt nivå. Vårt mål är att optimera användningen av Magento, och därför fokuserar vi på att skapa en logisk struktur. Detta gör det möjligt för dig som kund att smidigt fortsätta arbeta i ditt system när grundstrukturen är på plats och systemet är integrerat med önskade kanaler.

Tjänster inom Produktinformation

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO