Bra upplevelse oavsett enhet

Responsiv design har tidigare varit en av de heta trenderna men är idag ett minimikrav för att möta kundernas förväntan och kunna ge en bra upplevelse. Den här artikeln visar dig hur du kan göra mycket stora kostnadsbesparingar som följd av en total kanalstrategi.

Om en kund kan betala med swish eller bitcoin online, varför går inte det i den fysiska affären? Och varför får inte alla kunder alltid ett digitalt kvitto till sin epostadress? Ska man verkligen behöva en utklippt papperslapp med sig till affären för att få sin rabatt?

Idag är konceptet e-handel mycket mer komplext än vad det tidigare varit och begreppet e-handel innefattar nya områden. Gränsen mellan e-handel och övrig handel suddas ut. Det är samtidigt en stor fördel ur många aspekter. Idag fokuserar många trender på ökade möjligheter till försäljning, men detta innebär samtidigt en stor möjlighet till minskade kostnader. Mobiltelefoner och också läsplattor har förändrat kundens beteende, och redan idag så använder 15% av alla kunder mobilen för att slutföra ett köp. Det kan anses som mycket, med tanke hur många e-handelsbutiker som ännu inte är mobilanpassade.

Responsiv design ett minimikrav 2016

Som e-handlare om din butik inte redan är responsive så måste det vara din första prioritet under 2016. Det kan diskuteras hur komplicerat det är och många plattformar hävdar att responsiv design är en funktion som stöds. Det är inte riktigt sant. Responsiv design är i sig inte en funktion, utan snarare en best practice hur ett tema ska utformas som kan stödja sig på ett responsivt ramverk. Det kan därför ifrågasättas huruvida det är lösningsspecifikt.

Ökade kostnader för projektet och förvaltningen

Responsiv design innebär i sin enkelhet att designen anpassas till främst skärmstorlek och orientering. Detta ställer naturligtvis ökade krav på designer, att de numer måste ta fram en design för åtminstone 3 olika vyer. Att ta fram en version för desktop och låta utvecklaren på eget initiativ anpassa den till de övriga håller inte idag. Dessutom kräver responsiv design ökade testresurser, eftersom testerna helst ska göras i samtliga vyer, annars är det stor risk att det blir vyanpassade buggar i exempelvis köpflödet med stora kostnader som följd. Oavsett vilken lösning du väljer så kommer responsiv design att innebära en ökad kostnad för leveransprojektet samt i förvaltningskostnad. Men finns det något alternativ idag? Troligen inte.

Den goda nyheten

Alla nya mallar som tas fram idag är nästan utan undantag responsiva. Har en befintlig design eller tema är det troligen lönsammast att göra det temat responsivt. Om du däremot migrerar till en ny plattform eller bygger en ny e-handel så kan du bland den uppsjö av färdiga teman som finns troligtvis hitta ett som nästan matchar dina wireframes eller designskisser. Då kan du enkelt anpassa det temat till din design och få responsiviteten nära nog på köpet. Vilken väg du än väljer så är det en relativt låg kostnad i båda fallen.

Alternativ till mobilapp

Ett av de senaste årens trender är att alla företag ska ha sin egen mobilapplikation. Ofta utvecklas och förvaltas den parallellt med den övriga webblösningen av ett eget team, med stora kostnader som följd. Med ett responsivt tankesätt bör mobilapparna snart försvinna i den form de är idag, och istället ses som en mobilanpassad vy av samma tjänster som kan göras via datorn eller läsplattan eller någon annan enhet för den delen. Detta kan vara ett första steg mot ett företags utveckling mot en total kanalstrategi.

Mobilen först

Det kan argumenteras om vissa köp är lämpliga att ske via mobiltelefonen, med de begräsningar som finns i och med avsaknad av tangentbord och mindre skärm och där det istället blir lättare att flytta över köpet till datorn. Det här nya beteendet och uppfattningen att mobiltelefonen har sitt beteende och datorn ett annat är delvis resultatet av en ogenomtänkt kanalstrategi och även av en undermålig mobillösning vilket gör att användaren tvingas fortsätta på datorn, t.ex. att mobiltelefonens egenskaper inte utnyttjas på rätt sätt. Förifylld information i formulär, social media login, undvika onödiga frågor och mobilanpassade betalningslösnignar är några enkla knep till förbättringar.  Idag kan ingen e-handlare ha råd med att tappa kunder och färdiga köp av onödiga anledningar såsom att köpet inte kan genomföras p.g.a. tekniska skäl eller att all formulärdata försvinner efter en felaktig validering. Trenden "Mobile first" eller att sätta mobilen i första rum i designfasen sätter fingret på problemet men löser det inte fullt ut. Det är viktigt att förbättra mobilkanalen, men också att låta kunden utan hinder röra sig mellan kanalerna som han önskar.

Total kanalstrategi

New Amsterdam är specialister på innovation inom e-handel och din partner för att utveckla och implementera en total kanalstrategi inom ramen för det vi kallar e-commerce 3.0. Vårt mål är att göra e-handel lönsammare genom stabila och moderna plattformar och låta företag utveckla det som är unikt för dem istället för att tvingas uppfinna hjulet om och om igen för att komma ikapp. Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri innovationsworkshop.

Många företag har idag försäljning i många olika kanaler, vanligaste är kombinationen av fysiska butiker och e-handel, men kan också ske via kundtjänst eller merförsäljning av tjänster via mina sidor och erbjudanden via epostutskick. Många brottas fortfarande med att varje kanal har sina egen uppsättning av system som är oberoende av varandra och arbetar därför med att integrera ihop dem. Detta är både kostsamt och redundant. Det finns många framgångsrika exempel på att e-handelskanalen kan användas för alla kanaler och förena alla flöden till ett, med mycket stora kostnadsbesparingar som följd. För vissa kan det verka främmande att en fysisk butik ska ha samma flöden och system som en e-handel, men det är redan är verkligen för andra. Fördelarna är lika många som fantasin; rapportering och statistik blir enhetlig, kampanjer och rabatter spänner över alla kanaler, såväl som lojalitetsprogram och medlemshantering och integration med bakomliggande ERP/CRM-system förenklas. Betalningsmetoderna kan bli gemensamma, om en kund kan betala med swish eller bitcoin online, varför ska de inte kunna betala med det i den fysiska affären? Och varför får inte alla kunder alltid ett digitalt kvitto till sin epostadress? Ska man verkligen behöva en utklippt papperslapp med sig till affären för att få sin rabatt? Att lösa de här problemet behöver inte innebära en kostnad, ett sådant projekt kan till och med ge lönsamhet första året, med ännu mer lönsamhet och kostnadsbesparing som följd nästkommande år och en bättre plattform att bygga innovation på.