De aktuella plattformarna

Generellt innehåller en plattform olika verktyg för att hantera produkter, priser, försäljning och leveranser, samt integrering mot bland annat betalnings- och marknadsföringsplattformar. Ändå finns det ett brett urval, så vad skiljer egentligen dessa åt?

I denna artikel sammanfattar vi de mest aktuella plattformarna och går igenom dess styrkor och svagheter baserat på Gartners ’’Magic Quadrant for Digital Commerce’’ artikel från 2022.

 

Adobe Commerce

Kort om Adobe Commerce

Med Adobe Commerce kan företag enkelt skapa en professionell och användarvänlig butik på nätet. Plattformen finns tillgänglig som både Adobe Commerce (SAP) och Magento Open Source (PasS). Adobe används inom de flesta affärsområdena, däribland tillverkning, detaljhandel, biovetenskap och hälsovård.

Adobe erbjuder en mängd tillägg, såsom Adobe Business Intelligence, Adobe Payment Services och Adobe Experience Manager (AEM).

Styrkor

 • Handels bredd

Adobe Commerce är rik på funktionalitet som inkluderar B3C, B2B och B2B2C. Som inbyggd funktion finns det egna CMS:et page builder som bland annat tillåter enkel drag and drop funktionalitet. Även personalisering, lojalitetsprogram och rekommendationer.

 • Inbäddat AI

AI finns inbäddat i Adobe Commerce för att kontinuerligt kunna övervaka kundupplevelsen. Den flaggar automatiskt för områden som behöver åtgärdas, såsom ökning av övergivna kundkorgar, kunder som lämnar sidan, problem i check-out och minskning i lagerhastighet.

 • Personalisering i flera kanaler

Adobe Commerce stöder personligt anpassade kampanjer, e-postmeddelanden och dynamiska produktrekommendationer

Svagheter

 • Uppgraderingsprocesser

Adobe tillhandahåller endast en detaljerad projektplan för uppgradering, med rekommenderade åtgärder. Adobe-kunder måste fortfarande utföra uppgraderingarna själva.

 • B2B-funktionalitet

Även om Adobe fortsätter uppgradera sitt B2B-erbjudande ser vi att det fortfarande saknas viss funktionalitet. Exempel är möjligheten att förhindra att beställningskvantiteten överskrider kundbudgettilldelningen, möjligheten för beställningsgodkännare att kombinera flera förfrågningar för att uppnå volymrabatter och ett inbyggt erbjudande om konfigurering, pris och offert (CPQ).

 • Brist på användning av större kunder

Adobe har färre kunder som genererar mer än $250 miljoner i årlig GMW än andra plattformar i sin kvadrant. Företag med GMW som överstiger siffran bör söka relevanta referenskunder, särskilt om de planerar att använda flera Adobe-produkter.

 

BigCommerce

Kort om BigCommerce

BigComerce har kunder i näst intill alla branscher, men återförsäljare, leverantörer av affärs- och konsumenttjänster, tillverkare, säljare av högteknologiska-och medieföretag är dess vanligaste kunder.

Styrkor

 • Flexibilitet

BigCommerce erbjuder en molnbaserad plattform med GraphQL och REST API:er och en modulär arkitektur. Dess moderna arkitektur är huvudlös och helt frikopplad från skyltfönstret. Handelsfunktionalitet är tillgänglig via API:er, med några få undantag relaterade till säkerhet.

 • Service & support

BigCommerce har fått högt betyg för sin service och support.

 • Ekosystem

BigCommerce har många applikationsekosystempartners och minst en inbyggd integration för de stora applikationerna.

Svagheter

 • Geografiska räckvidden

Även om BigCommerce växer sin globala närvaro, särskilt i EMEA, bör globala kunder som vill bedriva digital handel kontrollera vilken support som finns tillgänglig och be om referenskunder med liknande geografisk räckvidd.

 • Stöd för stora företag

BigCommerce har fått några stora kunder, däremot uppnår bara ett litet antal årliga GMV på över $50 miljoner dollar. Stora företag bör be om referenskunder av liknande storlek

 • Inbyggd funktionalitet

Många vanliga funktioner kräver parterintegrationer. För B2C-kunder inkluderar detta funktionalitet för att möjliggöra "köp online, hämtning i butik"(även känd som "click and collect"), lagertillgänglighet i butik och kundtjänst. För B2B-kunder inkluderar saknad funktionalitet katalogsegmentering, utgiftsgränser och budgetar per roll.

 

commercetools

Kort om commercetools

Commercetools är en modulbaserad, API-first, multitenant SaaS-plattform som främst är tillgänglig på Google Cloud Platform och AWS. Kunderna kan arbeta med sin frontend på vilken större cloudleverantör som helst. commercetools erbjuder även en egen frontend lösning, commercetools Frontend som säljs både som paket och ensamstående. Leverantören riktar sig till stora globala organisationer inom ett brett spektrum av branscher, främst retail.

Styrkor

 • MACH-inflytande

Commercetools har vuxit fram som en ledande influencer inom det komponerbara handelsområdet med sina SaaS-baserade "microservices, API-first, cloud native, headless" (MACH) arkitektoniska principer.

 • Gratis provperioder

Commercetools erbjuder potentiella kunder en gratis testversion

 • Storefront & page builder

Commercetools Frontend erbjuder en frikopplat storefront med möjlighet att förhandsgranska realtidsredigeringar via en QR-kod över enheter. Leverantören erbjuder även API:er för att ansluta headless CMS.

Svagheter

 • B2B funktionalitet

Commercetools släpar efter sina direkta konkurrenter när det gäller sina ansträngningar att erbjuda en mer komplett B2B-lösning. Bristen på ett B2B storefronts och begränsade affärsanvändarmöjligheter för säljare är några av bristerna.

 • Inbyggd personalisering och analys

Commercetools tillhandahåller få inbyggda personaliserings- och analysmöjligheter.

 • Teknologisk komplexitet

Commercetools teknologi är komplex, dyr att implementera och främst lämpad för företag med stora, tekniska e-handelsteam.

 

Shopify

Kort om Shopify

Shopify har under årets gång blivit en utmanare till de större plattformarna. Shopify Plus är en SaaS-plattform riktad till medelstora företag, främst för B2C-försäljning. Shopify Plus har uppmärksammats för sin time to market.

Styrkor

 • Tillväxt och expansion

Shopifys mjukvaruintäkter växte med 48 % 2021 (jämfört med 2020) och deras kundbas ökade med 40%.

 • Stöd för komplexa användningsfall

Shopifys nylanserade Online Store 2.0 ger en anmärkningsvärd uppgradering för anpassning och affärsanvändarvänlig redigering. De erbjuder även Shopify Flow för att automatisera uppgifter och processer i butiken.

 • Ekosystem

Shopify stöds av ett brett ekosystem som inkluderar över 40 000 SI partners och 8000 marknadsplatsapplikationer.

Svagheter

 • B2B handel

Shopify gör det möjligt för handlare att skapa grossistkanaler, men dess lämplighet för användningsfall för digital B2B-handel är fortfarande oprövad.

 • Multisite-funktionalitet

Ytterligare kostnader och anpassningar är involverade när du skapar ytterligare butiker

 • Brist på stora företagskunder

De flesta av Shopifys handlare är mycket små företag med prenumerationsplaner som kostar mindre än $50 i månaden. Shopify Plus kundbas står för mindre än 1% av Shopifys totala handlare.

 

Optimizely

Kort om Optimizely

Optimizely erbjuder två produkter, Optimizely Commerce Cloud för B2C och Optimizely Commerce Cloud för B2B. Plattformen är tillgänglig som SaaS som läggs på AWS eller Microsoft Azure. De kommer från ett brett spektrum av branscher och är främst mellanmarknads- och mindre B2B-företag.

Styrkor

 • Hantering av kundupplevelsen

Genom att introducera Optimizely Content Cloud-integration och inbyggd CDP (customer data platform) har Optimizely förbättrat sina funktioner för hantering av upplevelsedriven handel och kundportalsanvändning

 • B2B-kapacitet

Optimizely tillahndahåller en stark uppsättning B2B-funktionalitet, som produktsökning och bra arbetsflöde för RFQ med plattformskommunikation och rollbaserad buddgetkontroll

 • Regelmotor

Optimizely Commerce Cloud för B2B har en regelmotor utan kod i sin kärna, vilket möjliggör regelbaserade sätt för personalisering, kampanjer och andra arbetsflöden.

Svagheter

 • Monolotisk kärna

Även om sökkapaciteten frikopplades 2021, är Optimizelys kärna B2B-plattform fortfarande monolitisk. Lösningen förblir versionerad, med månatliga releaser, annars är det enstaka avtal som ger kunderna viss flexibilitet i tidpunkt för uppgradering.

 • Svitbaserat förslag

Även om vissa kunder kanske föredrar en lösning med en leverantör, går trenden mot de bästa, modulära, komponerbara tillvägagångssätten.
Optimizelys breda svit ser inåt, inte utåt mot ett bredare ekosystem av partners.

 • Storefront-begränsningar

Optimizelys nya CMS och frikopplade storefront är begränsad av gäller flexibilitet.

 

Salesforce

Kort om Salesforce

Salesforece erbjuder tre handelsplattformar: B2C Commerce, B2B Commerce  och B2B2C Commerce. Salesforce erbjuder även separata produkter, mot en extra kostnad, för orderhantering, kundportaler och betalningar. Salesforce har kunder inom digital handel i många geografier och branscher och betjänar kunder från medelstora organisationer till stora företag.

Styrkor

 • Delade Lightning-tjänster

Salesforce investerar i att bygga vad de kallar "delade tjänster" på sin Lightning-utvecklingsplattform, som kan användas av vilken som helst av dess handelsplattformar (exempel är en lagertjänst, produktrekommendationer och en inbyggd betalningsintegration).

 • Branscherbjudanden

Salesforce erbjuder branschspecifika lösningar som kombinerar flera Salesforce-produkter för att tillhandahålla branschspecifika datamodeller och arbetsflöden.

 • Multisite-funktionalitet

Salesforces B2C- och B2B-fokuserade plattformar utmärker sig vid självbetjäningskonfiguration och administration. De inkluderar funktionalitet för att hantera lokaliseringspreferenser som språk, valuta och beskattningsmetod.

Svagheter

 • B2C-arkitektonisk övergång

Både etablerade och nya B2C-kunder använder sig av kärnteknologi som inte bygger på Salesforce Lightning-plattformen (områden som katalog, priser och kassa). När Salesforce bygger fler delade tjänster på plattformen kommer kunderna behöva bedöma dessas skalbarhet och beställa om eller när de ska flytta till de nya tjänsterna.

 

 • Behov av ytterligare funktionalitet

Salesforce kräver att kunder köper ytterligare komponenter för vissa grundläggande handelsfunktioner. Till exempel krävs OMS-modulen för vissa fysiska butiksanslutningsfunktioner. Dessutom måste B2B- kunder som söker möjligheten att svara på offerter köpa Salesforce Sales Cloud.

 

 • B2B-prissättning

Salesforce B2B Commerce-kunder måste köpa användarlicenser för köpare på plattformen, förutom att betala för plattformen per order eller GMV-procent.